CUPRINS

INTRODUCERE

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială
1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială
2. Beneficii ale asumării responsabilităţii sociale
3. Costurile programelor de responsabilitate socială
4. Integrarea responsabilităţii sociale în strategiile de afaceri ale organizaţiilor
5. Tipuri de programe CSR
6. Responsabilitatea socială a organizaţiilor de afaceri din România

Partea a II-a. Studiu de caz privind responsabilitatea socială a companiei Orange
1. Privire de ansamblu asupra pieţei de telefonie mobilă din perspectiva CSR
2. Prezentarea companiei Orange
3. Politica de CSR a companiei Orange

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE