CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE RESPONSABILITĂŢII SOCIALE A COMPANIILOR
1.1. Evoluţia conceptului de responsabilitate socială a companiilor
1.2. Principalele abordări ale responsabilităţii sociale corporative
1.3. Recepţionarea conceptului de responsabilitate socială de către sectorul real al economiei

CAPITOLUL II. ANALIZA PRACTICII INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂŢII SOCIALE
2.1 Principii generale de responsabilitate socială în ţările UE
2.3 Cadrul juridic internaţional al responsabilităţii sociale
2.3 Analiza comparativă a gradului de responsabilitate socială în economii în curs de dezvoltare

CAPITOLUL III. RESPONSABILITATE SOCIALĂ – STRATEGIA DE SUCCES A ÎNTREPRINDERILOR DIN RM
3.1 Elaborarea strategiei şi evaluarea impactului său asupra societăţii
3.2 Tehnici de perfecţionare a responsabilităţii sociale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE