CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CORPORAŢIILOR
1.1. CONCEPTUL DE RESPONSABILITATE SOCIALA A CORPORAŢIILOR
1.2. CSR – RĂSPUNS LA PRESIUNEA SOCIETAŢII
1.3. IMPACTUL RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ASUPRA ECONOMIEI CORPORAŢIEI
1.3.1. Costurile şi beneficiile asumării responsabilităţii sociale
1.3.2. Impactul asumării responsabilităţii sociale asupra strategiei corporaţiei

CAPITOLUL 2. INTEGRAREA MANAGERIALĂ A RESPONSABILITĂŢII SOCIALE A CORPORAŢIILOR
2.1. INTEGRAREA CSR- UN PROCES DE AMELIORARE CONTINUĂ
2.2. ROLUL ECHIPEI MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE INTEGRARE A RESPONSABILITĂŢII SOCIALE
2.3. INSTRUMENTELE MANAGEMENTULUI RESPONSABILITĂŢII SOCIALE

CAPITOLUL 3. MODELE DE MANAGEMENT PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CORPORAŢIILOR
3.1. MODELUL MANAGERIAL SIGMA
3.2. RAINBOWSCORE® : O ABORDARE STRATEGICĂ A VALORII MULTI-DIMENSIONALE
3. 3. MODELUL COMPASS
3.4. MODELUL MOLECULAR
3.5. MODELUL SUSTMANAGE™
3.6. MODELUL DE PERFORMANŢĂ GLOBAL COMPACT
3.7. MODELUL CELOR TREI „P”

CAPITOLUL 4. MĂSURAREA ŞI COMUNICAREA PERFORMANŢELOR
4.1. STANDARDE INTERNAŢIONALE PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A CORPORAŢIILOR
4.2. RAPORTUL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ: COMPANIA MULTINAŢIONALĂ LAFARGE
5.1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA INDUSTRIEI CIMENTULUI DIN PERSPECTIVA CSR
5.1.1. Relaţia dintre industria cimentului şi comunităţile locale
5.1.2. Coaliţia internaţională CSI (Cement Sustainability Initiative)
5.2. DESCRIEREA GRUPULUI LAFARGE
5. 3. CONCRETIZAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ÎN CADRUL COMPANIEI LAFARGE
5.3.1. Raportul de dezvoltare durabilă
5.3.2. Organizarea şi punerea în practică a CSR
5.3.3. Relaţia companiei Lafarge cu grupurile de interese
5.3.4. Exemple de acţiuni responsabile , relevante
5.3.5. Ambiţiile grupului în materie de CSR, pentru anul 2012
5.4. MĂSURAREA ŞI COMPARAREA PERFORMANŢELOR CSR ALE GRUPULUI LAFARGE
5.4.1. Standarde şi indicatori de performanţă
5.4.2. Analiza comparativă a performanţei responsabilităţii sociale a companiei Lafarge
5.4.3. Metodologia de raportare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE