CUPRINS

INTRODUCERE

I. Restructurarea şi renovarea firmei ca consecinţă a perioadei de tranziţie la relaţiile de piaţă
1.1 Premisele şi motivele necesităţii restructurării unităţilor economice
1.2 Restructurarea întreprinderilor – factor al managementului strategic
1.3 Retehnologizarea ca element de bază a restructurării

II. Analiza economico-financiară a S.A. „Moldtelecom”
2.1 Constituirea şi dezvoltarea în dinamică a S.A. „Moldtelecom”
2.2 Modificările efectuate în producere în perioada de tranziţie
2.3 Poziţia S.A. „Moldtelecom” pe piaţa internă şi externă

III. Căile de perfecţionare a activităţii firmei prin intermediul restructurării şi retehnologizării la S.A. „MoldTelecom” Criuleni
3.1 Restructurarea financiară – element important
3.2 Informatizarea – direcţie strategică de restructurare
3.3 Perfecţionarea structurii de dirijare prin metode strategice
3.4 Retehnologizarea S.A. „MoldTelecom” filiala Criuleni

IV. Protecţia muncii şi a mediului ambiant
4.1. Introducere
4.2. Măsuri privind ameliorarea condiţiilor de muncă
4.3. Organizarea protecţiei muncii la intreprinderi
4.4. Calcularea protecţiei prin legare la pământ
4.5. Măsuri privind protecţia împotriva incendiilor
4.6. Mijloacele de stingere a incendiilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE