INTRODUCERE

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE
1.1. Criminologia si criminaliatea
1.1.1. Criminalitatea – obiect al criminologiei
1.2. Geneza actului criminal
1.2.1. Orientarea biologica
1.2.2. Orientarea psihiatric-psihologica
1.2.3. Orientarea sociologica

CAPITOLUL II VICTIMOLOGIA. ANALIZA SUBIECTELOR IMPLICATE IN VICTIMIZARE
2.1. Victimologia
2.1.1. Aparitia si evolutia victimologiei stiintifice
2.2. Conceptul de victima si victimizare
2.2.1. Victima actului agresional
2.2.2. Victimizarea
2.2.3. Principii de clasificare si tipologii victimale
2.3. Conceptul de infractor
2.3.1. Clasificarea infractorilor
2.3.2. Personalitatea infractorului

CAPITOLUL III ACTUL CRIMINAL SI RELATIA VICTIMA AGRESOR
3.1. Dinamica trecerii la actul infractional
3.1.1. Situatia preinfractionala
3.1.2. Mecanismul trecerii la act
3.1.3. Personalitatea si comportamentul victimei in mecanismul infractiunii
3.2. Interrelatia dintre victima si infractor
3.2.1. Specificul relatiei interpersonale victima – agresor
3.2.2. Depre psihologia cuplului agresor – victima
3.2.3. Raportul infractor victima
3.2.4. Raportul victima agresor privit din unghiul de vedere al victimei
3.3. Implicatiile psihologice ale actului agresiunii privind agresorul si victima
3.3.1. Implicatiile psihologice ale actului de agresivitate privind pe agresor
3.3.2. Implicatiile psihologice ale actului agresiunii privind victima

CAPITOLUL IV PROTECTIA VICTIMELOR INAINTE SI DUPA ACTUL INFRACTIONAL
4.1. Conceptul de prevenire victimologica
4.1.2. Asigurarea organizationala, informationala si tactico-metodologica a prevenirii victimologice a infractiunilor
4.2. Posibile masuri preventive
4.3. Relatia victima infractor dupa incheierea procesului penal
4.3.1. Despagubirea data de infractor
4.3.2. Medierea victima-agresor
4.3.3. Serviciile pentru victima

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE