INTRODUCERE

CAPITOLUL I ,,CRIMINALITATEA SI DREPTUL”
1.1. Conceptul de ,,criminalitate” – un concept multidimensional
1.1.1. Ca fenomen juridic
1.1.2. Dupa cum se poate observa, in continutul conceptului
1.1.3. Ca stiinta, criminologia
1.2. Criminalitatea legala
1.3.Criminalitatea aparenta
1.4. Criminalitatea reala
1.5. Cifra neagra a criminalitatii
1.6. Conceptul de criminalitate ca fenomen social complex
1.7. Reactia sociala impotriva criminalitatii
1.7.1 Functiile luptei contra criminalitatii
1.7.2. Politici de prevenire si aparare contra crimei
1.7.3. Masuri, tipuri, metode si mijloace de infaptuire a prevenirii si combaterii criminalitatii
1.7.4. Modalitati, parghii, metode si procedee de prevenire si combatere a infractionalitatii

CAPITOLUL II ,,SUBIECTII IN CRIMINALITATE”
2.1. Subiectul Activ
2.2. Subiectul Pasiv

CAPITOLUL III ,,RELATIA VICTIMA INFRACTOR”
3.1. Vulnerabilitatea victimala
3.2. Vulnerabilitatea infractionala

CAPITOLUL IV ,,IMPLICATIILE SUBIECTILOR INFRACTIUNII IN CONTEXTUL MODERNIZARII DREPTULUI”
4.1. Dreptul de sanctiune al statului
4.2. Dreptul de a preveni

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE