CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice privind contabilitatea decontărilor cu personalul
1.1 Caracteristica actelor normative de bază aferente contabilității decontărilor cu personalul
1.2 Conceptul privind salariul și esența acestuia

Capitolul II. Contabilitatea decontărilor cu personalul in cadrul Modagrup SRL
2.1 Reflectarea documentară a decontărilor cu personalul
2.2 Evidența sintetică și analitică a decontărilor cu personalul

Capitolul III. Auditul decontărilor cu personalul
3.1 Acte normative și sursele de informare în cadrul auditului decontărilor cu personalul
3.2 Planificarea auditului decontărilor cu personalul
3.3 Exercitarea și perfectarea rezultatelor auditului decontărilor cu personalul

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE