CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale controlului fiscal în cadrul unui sistem de drept
1.1. Conceptul de control în cadrul unui sistem de drept şi în cadrul economiei de piaţă
1.2. Controlul fiscal- element juridic al admnistrării fiscale
1.3. Rolul controlului fiscal în cadrul statului de drept. Tipurile de control fiscal

CAPITOLUL II. Metodologia juridico-normativă a controlului fiscal-aspecte de practică naţională şi internaţională
2.1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal în Republica Moldova
2.2. Metodele de organizare a controlului fiscal
2.3. Procedura de efectuare a controlului fiscal
2.4. Analiza practici internaţionale de organizare a controlului fiscal şi estimarea posibilităţilor de utilizare în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Evaluarea şi perfecţionarea reglementărilor privind controalele fiscale în Republica Moldova
3.1. Evaluarea controalelor fiscale din Republica Moldova. Metode de determinare a eficienţei controlului fiscal
3.2. Efectuarea practică şi argumentarea juridică privind controlul fiscal
3.3. Direcţii de perfecţionare a controlului fiscal în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE