CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. CARACTERISTICA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR
1.1. Noţiunea, principiile şi funcţiile controlului financiar
1.2. Formele controlului financiar
1.3. Eficientizarea controlului financiar

Capitolul 2. ORGANELE COMPETENTE ÎN EXERCITAREACONTROLULUI FINANCIAR
2.1. Serviciul Control Financiar şi Revizie
2.1.1. Organizarea şi funcţionarea Serviciului Control Financiar şi Revizie
2.1.2. Etapele desfăşurării controalelor de către Serviciul Control
2.1.3. Financiar şi Revizie
2.2. Curtea de Conturi
2.2.1. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
2.2.2. Activitatea de audit a Curţii de Conturi

Capitolul 3. METODOLOGIA ŞI PROCEDURA EXERCITĂRII CONTROLULUI FINANCIAR
3.1. Sistemul metodologic a controlului financiar
3.2. Metodele de control financiar
3.3. Procedura exericitării controlului financiar

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE