CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE
1.1.Strategia de personal şi planificarea resurselor umane
1.2.Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal
CAPITOLUL II.MODALITĂŢI ŞI METODE DE RECRUTARE
2.1.Recrutarea internă
2.2.Recrutarea externă
2.3.Selecţia personalului
2.3.1.Evaluarea dosarului de candidatură
2.3.2.Analiza unui curriculum vitae
2.3.3.Alegerea candidaţilor pentru testare şi/sau intervievare
2.3.4.Activităţi postinterviu
2.3.5.Oferta finală
CAPITOLUL III.STUDIU DE CAZ: RECRUTAREA AGENŢILOR ŞI OFIŢERILOR DE POLIŢIE DIN SURSĂ EXTERNĂ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE