CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1 – Recrutarea resurselor umane
1.1. Conceptul de recrutare.
1.2. Surse de recrutare a resurselor umane.
1.3. Metode de recrutare a resurselor umane.
1.4. Tendinţe moderne în recrutarea resurselor umane.

Capitolul 2 – Selecţia resurselor umane
2.1. Generalităţi despre selecţia resurselor umane.
2.2. Procesul de selecţie a resurselor umane.
2.3. Testele utilizate pentru selecţia resurselor umane.

Capitolul 3 – Integrarea profesională a noilor angajaţi
3.1. Noţiuni introductive.
3.2. Scopul integrării profesionale.
3.3. Etapele integrării profesionale.

Capitolul 4 – Recrutarea, selecţia şi integrarea resurselor umane la SC A.G. Group Com Serv SRL
4.1. Prezentarea societăţii
4.2. Analiza structurii forţei de muncă.
4.3. Recrutarea şi selecţia personalului în cadrul SC A.G Group Com Serv SRL
4.3.1. Recrutarea pentru posturile de Tehnician departament service şi contabilitate primară.
4.3.2. Selecţia iniţială a candidaţilor
4.3.3. Interviul
4.4. Procedura la angajare.
4.5. Încadrarea profesională a noilor angajaţi

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE