CUPRINS

INTRODUCERE

1. Necesitatea activităţii de recrutate a resurselor umane

2. Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal

3. Factorii externi şi interni ai recrutării

4. Particularităţile procesului de recrutare

5. Strategii şi politici de recrutare

6. Sursele de recrutare a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE