CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ – EXPRESIA ORGANIZĂRII STRATEGICE A ORGANIZAȚIEI
1.1. Aspecte conceptuale privind structura organizatorică
1.2. Tipologia structurilor organizatorice
1.3. Etapele proiectării structurii organizatorice

CAPITOLUL II. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE A ÎNTREPRINDERII S.A. ZORILE
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. Zorile
2.2. Analiza structurii personalului întreprinderii „Zorile” S.A.
2.3. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Zorile” S.A.
2.4. Evaluarea organizării structurii organizatorice al întreprinderii „Zorile” S.A.

CAPITOLUL III. RAȚIONALIZAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR STRATEGICE ALE ORGANIZAȚIEI S.A. ZORILE
3.1. Evaluarea eficienței proiectului aplicat la „Zorile” S.A.
3.2. Căi și modalități de raționalizare a structurii organizatorice pentru realizarea scopurilor strategice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE