CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I „FUNDAMENTELE TEORETICE PRIVIND SISTEMUL DECIZIONAL”
I.1 Esenţa şi locul sistemului decizional în sistemului de management al întreprinderii
I.2 Decizia şi procesul decizional în cadrul întreprinderii
I.3 Metode de raţionalizare a procesului decizional
I.4 Interdependenţa dintre sistemul decizional cu componentele sistemului de management

Capitolul II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A S.A. „TOCUŞOR”
II.1 Caracteristica generală a S. A. „Tocuşor”
II.1.1 Forma organizatorico-juridică a S. A. „Tocuşor”
II.1.2 S. A. „Tocuşor” ca sistem operaţional. Structura organizatorică şi sistemul decizional al întreprinderii.
II.1.3 Funcţiunile S.A. „Tocuşor”
II.2 Analiza indicatorilor economico – financiari a S. A. „Tocuşor”
II.2.1 Analiza venitului din vânzări
II.2.2 Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii
II.2.3 Analiza situaţiei patrimoniale şi a surselor de finanţare

Capitolul III SISTEMUL DECIZIONAL AL S.A. „TOCUŞOR”
III.1 Sistemul decizional în cadrul întreprinderii „Tocusor”
III.2 Analiza sistemului decizional
III.3 Punctele tari şi slabe în cadru întreprinderii S.A.„Tocuşor”

Capitolul IV PROIECTUL PRIVIND RAŢIONALIZAREA SISTEMULUI DECIZIONAL
IV.1 Raţionalizarea sistemului decizional prin aplicarea tehnicilor specifice procesului decizional
IV.2 Perfecţionarea sistemului decizional prin implementarea sistemelor suport de decizii
IV.3. Proiectul de măsuri de perfecţionare a managementului marketingului la S. A. ” Tocuşor”

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE