CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Aprovizionarea şi stocarea marfurilor, materiilor prime şi materialelor
1.1. Întreprinderea şi mediul ambiant. Relaţiile întreprinderii cu mediul extern
1.2. Aprovizionarea tehnico-materială – componentă a activităţii comerciale
1.3. Rolul şi obiectivele aprovizionării
1.3.1. Stabilirea politicii de aprovionării
1.3.2. Etape ale procesului de aprovizionare
1.4. Substructura sistemului de aprovizionare a întreprinderii
1.5. Gestiunea stocurilor

Capitolul 2. Activitatea de aprovizionare la S.C. ALTEX S.A.
2.1. Scurt istoric al societăţii
2.2. Clienţi şi furnizori
2.3. Organizarea societăţii
2.4. Sistemul de management al calităţii
2.5. Analiza principalilor indicatori economici

Capitolul 3. Aprovizionarea şi stocarea mărfurilor la S.C. ALTEX S.A.
3.1. Descrierea procesului de aprovizionare şi depozitare a materialelor aprovizionate. Modalităţi de verificare a produsului aprovizionat
3.2. Gruparea materialelor folosite în procesul de producţie
3.3. Posibilităţi de îmbunătăţire a activităţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE