CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ ASUPRA RAPORTULUI JURIDIC ADMINISTRATIV
1.1. Noțiuni, definiții și caractere privind raportul juridic administrativ
1.2. Formele raporturilor juridice administrative

CAPITOLUL II. APLICAREA RAPORTULUI JURIDIC ADMINISTRATIV
2.1. Analiza elementelor raportului juridic administrativ
2.2. Regimul juridic aplicabil raporturilor juridice administrative
2.3. Analiza raporturilor dintre APC și APL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE