CUPRINS

INTRODUCERE

I. Caracteristica de bază a întreprinderii
1.2. Particularitățile activitații și problemele dezvoltarii

II. Sistemul managerial al organizaţiei
2.1. Planificarea activitaţii întreprinderii
2.2. Organizarea întreprinderii
2.3. Motivarea personalului
2.4. Controlul de dirijare
2.5. Procesul de comunicare

III. Analiza funcţiunilor întreprinderii
3.1 Funcţiunea de personal
3.2. Funcţiunea de producţie
3.2.1. Tipul producţiei întreprinderii
3.2.2. Structura de producţie
3.2.3. Organizarea producţiei de bază
3.2.4. Dirijarea calităţii producţiei şi muncii
3.3. Funcţiunea comercială.
3.3.1. Activitatea de marketing
3.3.2. Aprovizionarea tehnico-materială
3.3.3. Activitatea de desfacere
3.4. Funţiunea financiar-contabilă
3.5. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare
3.6. Managementul riscurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE