CUPRINS

INTRODUCERE

1. Caracteristica de bază a întreprinderii “Asconi” S.R.L.
2. Analiza structurii de producere și a activității de conducere
3. Diagnosticul economico-financiar al întreprinderii “Asconi” S.R.L.
4. Organizarea materiei prime și desfacerii producției
5. Întreținerea secțiilor și organizarea muncii lucrătorilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE