CUPRINS

INTRODUCERE

Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii

Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung

Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung

Tema 4: Contabilitatea arendei

Tema 5: Contabilitatea stocurilor

Tema 6: Contabilitatea creanţelor

Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti

Tema 8: Contabilitatea investiţiilor

Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu

Tema 10: Contabilitatea datoriilor

Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor

Tema 12: Contabilitatea veniturilor

Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE