CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Caracteristica generală a întreprinderii
1.1 Forma organizatorico-juridică a întreprinderii; amplasarea şi adresa juridică
1.2 Istoria fondării întreprinderii
1.3 Structura organizatorică şi de conducere a întreprinderii
1.4 Prezentarea domeniilor de activitate şi produselor întreprinderii
1.5 Resursele de muncă ale întreprinderii

Capitolul 2. Baza juridică şi normativă de activitate a întreprinderii

Capitolul 3. Starea financiară a întreprinderii
3.1. Starea patrimonială a întreprinderii
3.2. Mijloacele fixe
3.3. Activele nemateriale
3.4. Activele curente
3.5. Sursele de finanţare
3.6 Rezultatele financiare ale activităţii şi rentabilitatea

Capitolul 4. Managementul financiar al întreprinderii
4.1. Subiecţii activităţii financiare a întreprinderii
4.2 Organizarea desfacerii producţiei (oferte, servicii)
4.3 Prognozarea şi planificarea financiară a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE