CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A FIRMEI „MODCONSTAL” SRL
1.1 Istoricul dezvoltării întreprinderii
1.2 Descrierea firmei și genul de activitate
1.3 Structura și conducerea

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ACTIVITĂȚII SRL MODCONSTAL
2.1 Analiza dinamicii și structurii principalilor indicatori ai rezultatelor activității economice
2.2 Analiza dinamicii și structurii consumurilor și cheltuielilor
2.3 Analiza potențialului intern

CAPITOLUL III. ANALIZA SISTEMULUI MANAGERIAL AL FIRMEI „MODCONSTAL” SRL
3.1 Diagnosticul entității
3.2 Tehnicile motivaționale ale resurselor umane și aplicabilitatea acestora în cadrul întreprinderii
3.3 Analiza SWOT a sistemului managerial în cadrul firmei
3.4 Concluzii Finale

CAPITOLUL IV. AUDITUL RESURSELOR UMANE – MODALITATEA DE VALORIFICARE A POTENȚIALULUI FIRMEI.
4.1 Căile de dezvoltare procesuală și structural-organizatorică a planificării (ca activitate și compartiment)
4.2 Argumentarea și structura proiectului de îmbunătățire a sistemului managerial propus

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE