CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generala a întreprinderii SRL „PANAXORIUM C.N”
1.1. Descrierea întreprinderii
1.2. Scopul,principalele genuri de activitate a societaţii

Capitolul II Diagnosticarea firmei SRL „PANAXORIUM CN”
2.1. Diagnosticarea economică a activităţii firmei
2.2 Diagnosticarea financiară a activității firmei

Capitolul III. Sistemului managerial al întreprinderii
3.1 Eficienta sistemului și funcțiunilor manageriale al SRL „PANAXORIUM C.N”
3.2 Diagnosticul funcțiilor manageriale în cadrul SRL „ PANAXORIUM CN”
3.3 Analiza SWOT a SRL „PANAXORIUM CN”

Capitolul IV. Stabilirea opțiunilor de dezvoltare a S.R.L. „PANAXORIUM-C.N.” în baza analizei strategice
4.1 Utilizarea modelului lui M. Porter în analiza mediului competiţional
4.2 Efectuarea analizei SWOT pentru identificarea strategiei generice a S.R.L. „Panaxorium-C.N.”
4.3 Proiect de utilare a întreprinderii cu un frigider pentru pastrarea fructelor si legumelor
4.4 Concluzie la capitolul IV

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE