CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii S.A. „Fertilitatea-Chișinău”

1.1 Scurt istoric al întreprinderii S.A. „Fertilitatea-Chișinău”

1.2 Descrierea domeniului de activitate al întreprinderii

1.3 Analiza structurii organizaționale a întreprinderii

Capitolul II. Analiza economico – financiară a activităţilor întreprinderii

2.1 Analiza dinamicii și structurii principalilor indicatori ai rezultatelor activității economice

2.2 Analiza indicatorilor financiari

2.3 Cercetarea mediului de marketing și a întrepinderii SA „ Fertilitatea-Chisinău”

Capitolul III: Analiza sistemului managerial al firmei / întreprinderii

3.1 Analiza funcțiiilor managementului

3.2 Analiza funcțiunilor întreprinderii

3.3 Analiza subsistemelor de management al întreprinderii

3.4 Sinteza punctelor forte şi slabe ale sistemului managerial al firmei

Capitolul IV: Propuneri de schimbare a domeniului investigat

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE