CUPRINS

INTRODUCERE

I. Caracteristica de bază a S.A „ZORILE”
II. Sistemul managerial al întreprinderii
II.2 Structura organizatorică a S.A „ZORILE”
III. Analiza funcţiilor întreprinderii
III.2. Caracterizarea proceselor de producţie la „Zorile” S.A.
III.4. Funcţia financiar contabilă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE