CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generala a întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
1.1 Descrierea întreprinderii
1.2 Forma organizatorico-juridică a întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
1.3 Structura organizatorică a întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL

Capitolul II. Diagnosticarea întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
2.1 Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
2.2 Diagnosticarea financiară a activității întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL

Capitolul III. Sistemul decizional al întreprinderii SC ,,ViconicTrans” SRL
3.1 Eficienta sistemului și deciziilor în cadrul SC ,,ViconicTrans” SRL
3.2 Analiza sistemului de management în cadrul SC ,,ViconicTrans” SRL
3.3 Analiza SWOT a SC ,,ViconicTrans” SRL
Capitolul IV. Proiect de monitorizare a unităţilor de transport prin sistemul GPS în cadrul SC ,,ViconicTrans” SRL
4.1 Implimentarea proiectului
4.2 Elementele proiectului de monitorizare
4.3 Algoritmul și regulile de adoptare a deciziilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE