CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,, Orom-Imexpo” SRL

1.3. Structura și conducerea întreprinderii ,, Orom-Imexpo” SRL

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și politicii de personal la „Orom-Imexpo” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Orom-Imexpo” SRL

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

2.3. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

2.4. Politica de personal în „Orom-Imexpo” S.R.L.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Orom-Imexpo” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare

3.3. Indicatorii lichidității

3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE