CUPRINS

INTRODUCERE

1. Prezentarea întreprinderii Î.I. „Bogaciuc și C”
2. Activitata comercială a întreprinderii
3. Sistemul de dirijare al personalului
4. Structura organizatorică a întreprinderii „Bogaciuc și C”
5. Evaluarea furnizorilor întreprinderii
6. Sistemul de publicitate al întreprinderii
7. Impozitele și taxele plătite de Î.I. „Bogaciuc și C”
8. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici
9. Analiza stocurilor de materiale
10. Particularitățile procesului de producție în transport

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE