CUPRINS

INTRODUCERE

1. Structura, statutul şi actele ce reglementează activitatea întreprinderii ANGROCOOP
2. Structura managerială şi caracteristica bazei material-tehnice a întreprinderii ANGROCOOP
3. Studierea activităţii financiar- economice a întreprinderii ANGROCOOP
4. Organizarea marketingului la întreprinderea ANGOCOOP
5. Programele de marketing a întreprinderii ANGROCOOP
6. Planul-business al întreprinderii şi legătura lui cu programul de marketing al întreprinderii ANGROCOOP
7.Aprecierea conjuncturii pieţei întreprinderii ANGROCOOP
8. Mixul de marketing in cadrul ANGROCOOP
9. Cai de optimizare si dirijare a activitatii de markeing in cadrul intreprinderii ANGROCOOP

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE