CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.

1.3. Structura organizatorică a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.
Capitolul II. Analiza eficienței și eficacității activității întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

2.1. Analiza economico-financiară a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.

2.2. Analiza managementului întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.

2.2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.

2.2.2. Analiza sistemului managerial a întreprinderii ,,Aspect-3” S.R.L.
Capitolul III. Proiect de ajustare și perfecționare a situației economice în cadrul întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE