CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
1.2.Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Queen’s Residence Park” SRL
1.3. Analiza serviciilor oferite de către ,,Queen’s Residence Park” SRL

Capitolul II. Analiza resurselor umane și pieței întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,, Queen’s Residence Park” SRL
2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
2.4. Analiza pieței întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității
3.4. Analiza profitabilității

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a funcției de personal la „Queen’s Residence Park” S.R.L.
4.1. Identificarea punctelor slabe în cadrul funcției de personal
4.2. Propuneri de perfecționare a funcției de personal în cadrul întreprinderii „Queen’s Residence Park” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE