CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Zorile” S.A.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Zorile” S.A.
1.2. Structura organizatorică a întreprinderii ,,Zorile” S.A.
1.3. Principalele activități și produse în cadrul ,,Zorile” S.A.

Capitolul II. Analiza resurselor umane a întreprinderii „Zorile” S.A.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Zorile” S.A.
2.2. Analiza funcțiilor întreprinderii „Zorile” S.A.
2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Zorile” S.A.
2.4. Caracterizarea proceselor de producție la „Zorile” S.A.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Zorile” S.A.
3.1. Analiza economică activității întreprinderii
3.2. Analiza financiară a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE