CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Taran-Impex” Î.I.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Taran-Impex” Î.I.
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.
1.3. Activitatea comercială a întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.

Capitolul II. Structura managerială și politica de personal la „Taran-Impex” Î.I.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.
2.2. Politica de personal al întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.
2.3. Sistemul de publicitate al întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.
2.4. Planificarea strategică a activității întreprinderii ,,Taran-Impex” Î.I.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Taran-Impex” Î.I.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității
3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE