CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Adi Studio” SRL
1.3. Structura organizatorică a întreprinderii ,,Adi Studio” SRL

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
2.2. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
2.3. Politica de personal în „Adi Studio” S.R.L.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Adi Studio” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității
3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE