CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
1.2. Activitatea de desfacere
1.3. Genul de activitate şi tipurile de producţie
1.4. Tehnologiile de producţie utilizate

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.2. Sistemul managerial în cadrul întreprinderii ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.3. . Politica de personal în Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
3.1. Indicatorii rezultatelor financiare
3.2. Indicatorii capacităţii de plată şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii rentabilităţii
3.4. Analiza rotaţiei capitalurilor

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a activităţii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
4.1. Eficienţa activităţii întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
4.2. Probleme şi soluţii identificate în sistemul de management al Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE