CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL
1.3. Structura și conducerea întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și politicii de personal la „Fruct-Agroprut” S.R.L.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Fruct-Agroprut” SRL
2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.
2.3. Planificarea strategică a activității întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.
2.4. Politica de personal în „Fruct-Agroprut” S.R.L.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Fruct-Agroprut” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității
3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE