CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Aspect-3” SRL
1.3. Structura și compartimentele întreprinderii ,,Aspect-3” SRL

Capitolul II. Analiza resurselor umane și pieței întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Aspect-3” SRL
2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
2.4. Analiza pieței întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Aspect-3” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare
3.3. Indicatorii lichidității
3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE