CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Arus” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Arus” S.R.L.

1.2. Analiza serviciilor oferite de către Arus” SRL

1.3. Structura și compartimentele întreprinderii ,,Arus” SRL

Capitolul II. Analiza structurii manageriale și pieței întreprinderii „Arus” S.R.L.

2.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,,Arus” SRL

2.2. Funcţiile manageriale ale întreprinderii „Arus” S.R.L.

2.3. Planificarea activității departamentelor întreprinderii „Arus” S.R.L.

2.4. Analiza pieței întreprinderii „Arus” S.R.L.
Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Arus” S.R.L.

3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului

3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare

3.3. Indicatorii lichidității

3.4. Analiza profitabilității

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE