CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,, Agrofermotech” SRL

1.3. Analiza structurii organizaționale întreprinderii ,,Agrofermotech” SRL

Capitolul II. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

2.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului

2.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare

2.3. Indicatorii lichidității

2.4. Analiza profitabilității

Capitolul III. Analiza sistemului managerial al întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

3.1. Structura și caracteristica personalului întreprinderii ,, Agrofermotech” SRL

3.2. Funcţiunile manageriale ale întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

3.3. Politica de personal în „Agrofermotech” S.R.L.

3.4. Sinteza analizei SWOT al întreprinderii „Agrofermotech” S.R.L.

Capitolul IV: Propuneri de schimbare a domeniului investigat

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE