CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I : Caracteristica de bază a Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”S.A.

Capitolul II: Sistemul managerial al Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”S.A.
2.1. Planificarea activităţiiîntreprinderii
2.2. Structura organizatorică
2.3. Managementul resurselor umane
2.4. Managementul riscului

Capitolul III: Analiza activităţii economico-financiare a Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY”S.A.
3.1. Indicatorii rentabilităţii
3.2.Indicatorii de gestionare a activelor şi pasivelor
3.3. Indicatorii lichidităţii întreprinderii
3.4. Indicatorii statistici ai acivităţii întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE