CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii
1.1. Istoria întreprinderii
1.2. Tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică
1.3. Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii
2.1. Organizarea activităţii întreprinderii. Motivarea personalului
2.2. Sistemul de calitate
2.3. Politica de personal la întreprinderea „Kvint-Plus” SRL

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii
3.1. Funcţiunea de personal
3.2. Funcţia de planificare
3.3. Diagnosticul comercial şi marketing
3.4. Funcţiunea economico-financiară

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE