CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii
1.1. Descrierea întreprinderii
1.2. Analiza organizatorico-juridică
1.3. Organizarea activităţii întreprinderii

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii
2.1. Analiza structurii manageriale. Descrierea echipei manageriale
2.2. Sistemul de control al calității producției
2.3. Analiza produselor și serviciilor întreprinderii

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii
3.1. Funcţiunea de personal
3.2. Funcţia de planificare
3.3. Diagnosticul comercial şi marketing
3.4. Funcţiunea economico-financiară

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE