CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. „Caracteristica de bază a întreprinderii”
1.1 Istoria întreprinderii
1.2 Tipul de întreprindere după forma organizatorico-juridică
1.3 Particularităţile activităţii şi problemele dezvoltării

Capitolul II. „Sistemul managerial al întreprinderii”
2.1 Organizarea activităţii întreprinderii. Motivarea personalului
2.2 Sistemul de calitate

Capitolul III. „Analiza funcţiunilor întreprinderii”
3.1 Funcţiunea de personal
3.2 Funcţia de producţie
3.3 Diagnosticul comercial şi marketing
3.4 Funcţiunea financiar – contabil

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE