CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii Agentiei de Achizitii
1.1. Scopul, sarcinile si obiectivele agentiei
1.2. Tipul agentiei dupa forma organizatorico-juridica, actele si normele juridice ce reglementeaza activitatea intreprinderii
1.3. Fondarea Agentiei Achizitii Publice (anul, fondatori, scurt istoric)

Capitolul II. Sistemul managerial al Agentiei Achizitii Publice
2.1 Analiza structurii organizatorice a agentiei, analiza organigramei, caracteristica nivelurilor, verigilor si interdependenta lor, delegarea autoritatii
2.2 Primirea si realizarea deciziilor
2.3 Motivarea personalului in sistemul managementului
2.4 Controlul in dirijare. Procesul de control. Tipurile de control
2.5 Managementul riscurilor in Achizitiile Publice
Capitolul III: Analiza financiara a activitatii economice
3.1 Bilantul contabil, fluxurile financiare
3.2 Structura si particularitatile capitalului fix si circulant al intreprinderii
3.3 Sursele si fondurile de finantare a activitatii intreprinderii
3.4 Calcularea indicilor autonomiei financiare, corelarea surselor imprumutate cu sursele proprii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE