CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Consideraţii privind rolul protecţiei sociale în mecanismul pieţei concurenţiale
1.1. Politica socială în economia de piaţă
1.2. Economia concurenţială şi protecţia socială
1.2.1. Conţinutul, funcţiile şi formele de manifestare a concurenţei
1.2.2. Sfera protecţiei sociale – concept şi obiective

CAPITOLUL 2. Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă
2.1. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă
2.1.1. Consumul şi consumatorul
2.1.2. Relaţiile consumatorului cu producţia şi comerţul
2.1.3. Concurenţa şi consumatorii. Libertatea de alegere a consumatorilor
2.2. Protecţia consumatorului – componentă de bază a protecţiei sociale
2.2.1. Locul protecţiei consumatorului în sistemul protecţiei sociale
2.2.2. Structura câmpului de acţiune a protecţiei consumatorilor

CAPITOLUL 3. Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor
3.1. Principii de bază ale protecţiei consumatorilor
3.1.1 Drepturile consumatorilor pe plan mondial
3.1.2. Drepturile consumatorilor în România
3.1.3. Etica în afaceri a ofertanţilor
3.2. Apărarea drepturilor consumatorilor
3.2.1. Mişcarea consumeristă
3.2.2. Apărarea drepturilor consumatorilor în calitate de beneficiari de bunuri de larg consum
3.2.3. Protecţia consumatorilor în calitate de beneficiari de servicii
3.3. Sistemul de protecţie a consumatorilor în România

CAPITOLUL 4. Comportamentul consumatorilor
4.1. Modele ale comportamentului consumatorului
4.2. Factorii care influenţează comportamentul de cumpărare
4.2.1. Factorii culturali
4.2.2. Factorii sociali
4.2.3. Factorii personali
4.2.4. Factorii psihologici
4.3. Procesul decizional de cumpărare
4.3.1 Conţinutul procesului decizional de cumpărare

CAPITOLUL 5. Studiu de caz: analiza efectelor procesului de protecţie a consumatorilor asupra manifestării comportamentului de consum
5.1 Rolul şi importanţa cercetării de marketing în cunoaşterea comportamentului de consum
5.1.1. Studierea efectelor procesului de protecţie a consumatorilor asupra manifestării comportamentului de consum
5.2. Cercetarea selectivă a comportamentului consumatorilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE