CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII MASS-MEDIA MOLDOVENEŞTI
1.1 Caracteristica şi necesitatea promovării imaginii presei scrise din RM
1.2 Modalităţi de promovare a imaginii mass-media
1.3 Oportunităţile oferite de reţelele de socializare în promovarea imaginii

CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ. PRACTICA PROMOVĂRII IMAGINII PRESEI SCRISE PRIN REŢELELE DE SOCIALIZAREA
2.1 Facebook vs Odnoklassniki
2.2 Cazul Ziarul de garda
2.3 Cazul revista VIP-Magazin
2.4 Strategii de imbunătăţire a imaginii presei scrise prin intermediul reţelelor de socializare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE