CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Conţinutul şi etapele de elaborare a planurilor în întreprinderile industriei alimentare
1.1. Esenţa şi sarcinile planificării în întreprinderile industriei alimentare
1.2. Tipologia şi structura planurilor
1.3. Informaţia iniţială pentru elaborarea planurilor
1.4. Etapele de elaborare a planurilor în întreprinderile industriei alimentare

Capitolul II. Caracteristica tehnico-economică î.S.CombinatulVitivinicol Naţional-Vin”
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Poziţia întreprinderii în ramură
2.3. Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a întreprinderii

Capitolul III. Elaborarea planului anual al secţiei de îmbuteliere a vinului spumant natural
3.1. Planul de producere
3.1.1. Planificarea fabricării producţiei în expresie naturală. Calculul capacităţii de producţie a secţiei
3.1.2. Planificarea producţiei în expresie valorică
3.2. Planul dezvoltării tehnice
3.2.1. Măsuri de introducere a tehnologiilor progresive
şi tehnici performante şi evaluarea eficienţei lor economice
3.3. Planul aprovizionării tehnico-materiale
3.3.1. Calcularea necesarului de materie primă şi materiale auxiliare
3.3.2. Calcularea necesarului de energie electrică
3.4. Planul muncii şi al fondului de salarizare
3.5. Planul costului de producţie şi a rezultatelor financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE