CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INSTRUIREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR
1.1. Cadrul conceptual al dezvoltarii profesionale a managerilor la întreprinderile din R.M.
1.2. Competenţa profesională – rezultatul instruirii şi dezvoltării personalului managerial
1.2.1. Lista competentelor
1.2.2. Limitele profesionale
1.3. Formarea profesională continuă a managerilor

CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO-MANAGERIAL AL ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII Moldretail Group SRL
2.1. Descrierea activității managerilor întreprinderii Moldretail Group SRL
2.2. Analiza competențelor profesionale a managerilor
2.3. Proiect ,,Instruirea și dezvoltarea profesională a managerilor întreprinderii Moldretail Group SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE