CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. DESCRIEREA COMBINATULUI DE VINURI “CRICOVA”
1.1 Caracteristica generală a activităţii combinatului de vinuri “CRICOVA”
1.2 Analiza SWOT a combinatul de vinuri “CRICOVA”
1.3 Analiza economico-financiară a combinatului de vinuri “CRICOVA”

Capitolul II PROFESIA DE MANAGER ȘI FACTORII FORMĂRII MANAGERULUI DE SUCCES
2.1 Profesia de manager
2.2 Factorii formarii managerului de succes

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE