CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Funcţiile planului de afaceri şi rolul acestuia

Capitolul II: Elementele planului de afaceri
II. 1 Sumar executiv
II. 2 Descrierea generală a societăţii
II. 3 Produse şi servicii
II. 3.1 Descrierea fizică
II. 3.2 Folosinţa şi atracţia
II. 3.3 Stagiul de dezvoltare
II. 4 Planul de marketing
II. 4.1 Definiţia pieţei şi oportunitatea
II. 4.2 Competiţia
II. 4.3 Strategia de marketing
II. 4.4 Cercetarea pieţei
II. 4.5 Previziunea vânzărilor
II. 5 Planul operaţional
II. 5.1 Dezvoltarea produsului
II. 5.2 Fabricarea
II. 5.3 Menţinerea şi serviciul
II. 5.4 Influenţe din exterior
II. 6 Management şi organizare
II. 6.1 Echipa managerială
II. 6.2 Graficul de organizare
II. 6.3 Politica şi strategia
II. 7 Planul financiar
II. 7.1 Definiţie flux de numerar
II. 7.2 Rata internă de rentabilitate
II. 7.3 Pragul de rentabilitate
II. 7.4 Analiza de senzitivitate
II. 7.5 Valoarea netă actualizată
II. 7.6 Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de bancă
II. 7.7 Gradul de îndatorare
II. 7.8 Lichiditate imediată
II. 7.9 Solvabilitate patrimonială
II. 7.10 Rentabilitatea în funcţie de cifra de afaceri
II. 7.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE