CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Managerul – specialist de înaltă pregătire
1.1. Conceptul de manager
1.2. Tipuri de manageri şi domeniile de activitate

Capitolul II. Rolul managerului
2.1. Funcţiile managerului
2.2. Roluri şi aptitudini manageriale
2.3. Etica managerului
2.4. Luarea deciziilor manageriale

Capitolul III. Comportamentul managerial la îmbunătăţirea climatului de muncă
3.1. Comportamentul managerial
3.2. Contribuţia managerului la îmbunătăţirea climatului de muncă
3.3. Comunicarea managerială

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE